BRANK

DIGITAL SIGNAGE (DS) -DIGITALNO OGLAŠAVANJE I INFORMISANJE

DIGITAL SIGNAGE se definiše kao “digitalni displej sa daljinskim upravljanjem koji je obično vezan za prodaju, oglašavanje i marketing ” ili kao “mreža elektronskih displeja koje su centralno upravljane i pojedinačno adresirane za prikaz tekstualnih, animiranih ili video poruka za oglašavanje, informisanje, zabavu i trgovanje ciljnim grupama ” (Wikipedia).

Jednostavno opisano, to je sistem svih vrsta digitalnih displeja (LED video zidovi, LCD i LED monitori (TV-ovi), digitalni okviri itd…) raspoređenih po ulicama, restoranima, tržnim centrima, hotelima, bankama itd na kojima se “vrte” reklame, informacije, zabavni spotovi i slično, sa kojima se svi svakodnevno susrećete.

Svi ovi sadržaji se pripremaju i distribuiraju istovremeno, sa jednog mjesta na “n” lokacija .

Primjena ovih sistema je praktično neograničena: reklame svih vrsta, informacije, kursne liste, digitalni jelovnici u restoranima, rasporedi sala za kongrese u hotelima, vijesti, vrijeme, putne informacije (redovi vožnje) itd….

Ne postoji sektor u kojem se ne koriste: restorani, hoteli, tržni centri, aerodromi, kolodvori,  kina, bolnice, zgrade DPO i DPZ…

Kao sadržaj se mogu dodavati svi digitalni materijali: tekst, fotografija, video, prezentacije, internet stranice, HTML , kajron trake (trčeća slova)….

Ako imate potrebu za vlastitim sistemom, na kojem sami dodajete i mijenjate sadržaje, za bilo koji broj displeja, pogledajte BRANK DSS (Brank Digital Signage Sistem)

BRANK DSS (Brank Digital Signage Sistem)

BRANK DSS se sastoji Brank Displays CLOUD Server softvera  koji se nalazi smješten na našim domenima na stabilnim serverima u Njemačkoj i od digitalnih displeja (video zidovi, LED/LCD/Plazma  TV-ovi…) koji imaju konekciju na Internet.

Za uspostavljanje vlastitog DSS u kojim samostalno upravljate registrujte se na naš CLOUD Server, formirajte sadržaj na veoma lagan i intuitivan način i “povucite” te sadržaje na displeje. I to je sve…

Moguće je formirati neogranićen broj sadržaja i te sadržaje raspoređivati po želji: od varijante jedan sadržaj na sve displeje do varijante na svaki displej poseban sadržaj.

Korištenjem vremenskog rasporeda (Schedule), na jednom displeju emitujete razne sadržaje u raznim vremenskim periodima

ZAKLJUČAK   “ŠTA JE POTREBNO”:  1) Registracija na server 2) Nabavka npr LED telavizora za lokacije na kojima želite emitovati sadržaj..i ništa više…

 

 

 

DODAVANJE I EDITOVANJE SADRŽAJA  je veoma jednostavno, pogledajte video…

 

 

 

…kao i pravljenje bilo koje kombinacije VIDEO ZIDA OD VIŠE DISPLEJA: