BRANK

TURISTIČKA AGENCIJA – platforma za smart uređaje

TURISTIČKA AGENCIJA – platforma za smart uređaje  je CMS platforma namijenjena turističkim agencijama,  a svrha  je, osim digitalne interaktivne prezentacije vlastite i partnerske ponude kako sadašnjim , tako i bivšim korisnicima usluga i VIP članovima;  brza, besplatna i efikasna komunikacija izmedju agencije i korisnika usluga agencije (kako sadašnjih tako i bivših, kao i potencijalnih)  kao i optimizacija procesa interakcije izmedju pružaoca usluge i gosta   koristeći pametne uređaje (mobiteli, tableti, LCD televizori nove generacije …)

Ideja platforme je pružiti korisniku  (gostu, putniku) detaljne informacije o svim  uslugama,  sadržajima, događajima ,  i sl .    na jednostavan, brz  vizualan i nenapadan način kada to gostu najviše odgovara   te mu olakšati  i omoguciti da na brz i jednostavan način ima detataljan pregled svih informacija vezanih za put i hotelske usluge kao  i naručivanje istih.

Osim funkcije komunikacije, nenadmašan sistem za privlačenje novih korisnika i za dodatnu zaradu.

                                                                     OPIS SISTEMA

TURISTIČKA AGENCIJA je  sistem koji se sastoji se od više komponenti koje su međusobno povezane u jedinstvenu cjelinu. Zasniva se na aktualnim WEB i mobilnim tehnologijama te je primjenjiv na širokom spektru mobilnih i računalnih uređaja.

Sistem se sastoji od sljedećih komponenti:

  • mobilne aplikacije namijenjene putnicima – gostima
  • aplikacije za osoblje agencije
  • sistema za upravljanje sadržajem (CMS)
  • izvještajnog sistema

NAPOMENA: Na slajdovima su snimci ekrana iz aplikacije koja je minimalno ispunjena, samo 2-3 funkcije i po jedan objekat.

FUNKCIJE SISTEMA I BENEFITI AGENCIJE

Aplikacija je namijenjana trenutnim gostima koje agencija obavještava o svim dešavanjima koja su od značaja; namijenjena je svim imaocima aplikacije da se putem vrhunske prezentacije obavijeste o kompletnoj ponudi agencije; namijenjena je VIP članovima da ih se obavijesti o specijalnim akcijama i Last Minute ponudama…sve u svrhu privlačenja novih korisnika …

Neki od osnovnih modula su:

  • Korisički modul– služi za veoma lagano pravljene vrhunskih prezentacija i opisa ponude sa uključenim tekstom, fotografijama, videom, dokumentima…
  • Notifikacija modul najbitniji modul putem kojeg agencija obavještava korisnike o svim događajima (Last Minute, akcije, popusti itd…)
  • Fan Wall i News Wall moduli– agencija postavlja informacije na „zid“ – korisnici komentarišu, lajkuju, dodaju svoje vijesti
  • Formular modul– modul za izradu upitnika, rezervacija, ispitivanje zadovoljstva korisnika itd….
  • Kalendar događaja– agencija najavljuje  sve bitne događaje, putovanja i slično, tako unaprijed obaviještava potencijalne putnike i omogućava im rezervaciju digitalnim putem…

Ovo je samo mali dio od oko 40 modula koji su na raspolaganju

Svim ovim modulima se upravlja iz ADMIN moda, koji se nalazi na serveru vlasnika platforme i to veoma jednostavno , drag and drop načinom. Za rad sa platformom je dovoljno 2-4 sata obuke.

Za detaljnjije informacije molimo Vas da se obratite na http://brank.ba/kontakt/

POVEĆAJTE SVOJ PROMET I ZARADU, KAO I ZADOVOLJSTVO GOSTIJU – GARANTOVANO!!!